1. Wprowadzenie

a) Prywatność odwiedzających naszą stronę jest dla nas bardzo ważna i staramy się ją chronić. Ta polityka wyjaśnia, co zrobimy z Twoimi danymi osobowymi.

b) Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej pozwala nam używać plików cookie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę.

2. Gromadzenie danych osobowych
a) Administratorem gromadzonych danych jest Waldemar Bąk posiadający zarejestrowaną działalność gospodarczą z siedzibą w Goleniowie (72-100), pod adresem ul. Wojska Polskiego 54a. NIP: 8522172282, REGON: 811930211 Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej z 05 stycznia 2000 roku

b) Zakres gromadzonych, przechowywane i wykorzystywanych danych:

• informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

• informacje o twoich odwiedzinach i korzystaniu z tej strony internetowej, w tym źródło odesłań, długość odwiedzin, odsłon strony i ścieżki nawigacji na stronie;

• informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

• informacje, które podajesz podczas tworzenia profilu na naszej stronie internetowej – na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe;

• informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

• informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym informacje o tym, kiedy, jak często iw jakich okolicznościach z niej korzystasz; • informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail; • informacje, które publikujesz w komentarzach na blogu, który jest częścią witryny Wylepianki.pl i opinie o kupionych produktach na naszej stronie internetowej, które obejmują twoją nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe i zawartość twoich komentarzy/opinii;

• informacje zawarte w komunikatach wysyłanych do nas pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane; • wszelkie inne dane osobowe, które wysyłasz do nas.

3. Korzystanie z danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszych zasadach lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

a) administrowanie naszą stroną internetową i firmą;

b) personalizowanie naszej strony internetowej;

c) umożliwienie korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

d) przesyłanie ci towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

e) świadczenie usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

f) wysyłanie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od ciebie;

g) wysyłanie wiadomości o charakterze niekomercyjnym;

h) wysyłanie powiadomień e-mail, o które prosisz;

i) zajmowanie się zapytaniami i skargami składanymi przez ciebie lub na ciebie odnoszącymi się do naszej strony internetowej;

j) bezpieczeństwo naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

k) weryfikacja zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email i formularzy kontaktowych zawartych w serwisie Wylepianki.pl);

l) Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy i w inny sposób wykorzystamy te informacje zgodnie z twoją wolą i udzieloną nam licencją.

4. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu z naszych pracowników, urzędników, ubezpieczycieli, profesjonalnych doradców, agentów, dostawców lub podwykonawców, w miarę potrzeby do celów określonych w niniejszych zasadach:
a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;

b) w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym;

c) w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;

d) w zakresie czynności koniecznych do korzystania z usług i produktów kupionych w serwisie, co obejmuje również przesyłkę produktu podmiotom z którymi współpracujemy (firmy kurierskie, poczta).
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach, nie będziemy przekazywać danych osobowych stronom trzecim.

4. Międzynarodowe przesyłanie danych

a) Informacje, które zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i przesyłane między dowolnymi krajami, w których działamy, w celu umożliwienia nam korzystania z informacji zgodnie z niniejszymi zasadami.

b) Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych prawom obowiązującym w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanach Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chinach i Indiach.

c) Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne przez Internet na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu takich informacji przez innych.

5. Czas przechowywania danych osobowych

a) Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu, nie mogą być przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub do tych celów.

b) Niezależnie od innych postanowień tego punktu zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

• w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo, dotyczy to między innymi przechowywania faktur w okresie regulowanym przez odpowiednie ustawy;

• jeżeli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego;

• w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw;

6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

a) Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych. b) Przechowujemy wszystkie dane osobowe podane na bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą) serwerach.

c) Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione za pomocą technologii szyfrowania.

d) Przyjmujesz do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

e) Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej; nie będziemy prosić o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

7. Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza polityka prywatności będzie aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami dotyczącymi prowadzenia serwisu Wylepianki.pl lub obowiązku ustawowego. Możemy powiadomić Cię o zmianach w tej polityce przez e-mail podany dobrowolnie podczas logowania

8. Twoje prawa

Wszystkie podane informacje przekazujesz nam dobrowolnie, jednak:
a) W każdej chwili możesz uzyskać wgląd w zakres zbieranych o tobie danych. Masz prawo do ich zmiany lub usunięcia. W tym celu skontaktuj się z obsługą serwisu wylepianki pod adresem: sklep@wylepianki.pl lub użyj adresu korespondencyjnego w celu wystosowania takiej prośby za pomocą listu rejestrowanego (Waldemar Bąk, ul. Wojska Polskiego 54a, 72100 Goleniów, Polska)

b) Możesz w każdej chwili nakazać nam, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych. W praktyce zazwyczaj z góry zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych jednak zapewniamy możliwość rezygnacji z wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

9. Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych i serwisów społecznościowych innych podmiotów i osób trzecich. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

10. Cookies

a) Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr) wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera. Pliki cookie mogą być “stałymi” plikami cookie lub “sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do daty ich wygaśnięcia, chyba że zostaną usunięte przez użytkownika przed upływem daty wygaśnięcia; Sesyjny plik cookie wygasa po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z plików cookie. W naszej witrynie używamy wyłącznie plików cookie sesji oraz trwałych plików cookie.

b) używamy Google Analytics w naszej witrynie, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza stronę i do nawigacji po serwisie;

c) Pliki cookie umożliwiają korzystanie z koszyka na stronie internetowej, służą poprawie użyteczności serwisu, umożliwiają analizę korzystania ze strony przez użytkownika, pozwalają sprawnie administrować serwisem, zapobiegają oszustwom i zapewniają bezpieczeństwo;

d) Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie, możesz je też usunąć ze swojego komputera za pomocą narzędzi i ustawień używanej przez ciebie przeglądarki.